ဖားကန္႔ ေျမဇာပုံျပိဳက်မႈ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေပးရန္ သယံဇာတ ဝန္ၾကီးထံ ေတာင္းဆုိ

ယခု ေနာက္ဆုံး ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ေန႔ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားတဲ့ က်င္းေျမျပိဳက်မႈ ေမွာ္မုန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္
Share

ဖားကန္႔ေဒသ ေျမဇာပံုျပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပဳစုထားသည့္ ‘ဘဝႏွင့္ရင္းေသာ ေက်ာက္စိမ္း’ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္အတူ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ကုိ အၾကံျပဳထားသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သဘာဝသယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီး ထံ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဖားကန္႔အေျခစုိက္ Wunpawng Amyusha Zinlum Hpung ႏွင့္ Humanity Institute (HI) အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ဇူလုိင္ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးထံ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ရတနာေျမျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ေဒသ၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးအဆင့္မွသာ ထိေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစုိးရကုိ လြန္ျပီး ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု သယံဇာတ ဝန္ၾကီးထံ ေျမျပိဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရးသားေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု HI မွ ဦး မုန္ဒန္ ေျပာပါသည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔ပူးေပါင္းျပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ေနရာ လူေသဆံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ စီမံကိန္း ေပၚေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ျပီး အမ်ားစုမွာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမ်ားလုပ္ကြက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ဥေပဒကုိ လုိက္နာမႈရွိမရွိ အစိုးရမွ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္၊ လံုျခံဳေရးယူထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လွ်င္ ေရမေဆးသမားမ်ားကုိ ပရမ္းပတာပစ္ခတ္မႈမ်ား အတတ္ႏုိင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံဳျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

မိတၱဴကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီး တုိ႔ကုိ လိပ္မႈထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။