ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ ပထမဆုံး ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္ရိွလာ

ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၈ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ကခ်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ပါတီေပါင္စည္းအဖြဲ႕အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္။
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ တိုး၍ရရိွေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းအဖြဲ႔ သည္ ၎၏ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံျခား စည္း႐ုံးေရး ခရီးအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနပါသည္။

ၾသဂုတ္ (၆) ရက္ေန႔ ဘန္ေကာက္ Wun Zup Rawt Jat ကခ်င္အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ “ကခ်င္ျပည္နယ္ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၄၇)ဦးပါ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ အေၾကာင္း” ကို ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ (Kachin Political Mergering Committee)မွ ဦးကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္း က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ဦး ေအာင္ခမ္း သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP အားျဖစ္ ျမစ္ၾကီးနား မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔ KPMC အစည္းေ၀းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔ အစည္းအေ၀းသို႔ ဘန္ေကာက္ ကခ်င္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ဦး ေအာင္ခမ္း ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ကခ်င္ပါတီ ေပါင္းစည္းအဖြဲ႔တြင္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ KNC ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ UDPKS တို႔ ပါ၀င္သည္။

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ ေရးဆြဲေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း စာအုပ္ကို ယခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းက ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ ထုတ္ေ၀ၿပီး လူထု အသိပညာေပး အစီစဥ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕သည္ ယခု ဘန္ေကာက္ ခရီးမွ ျပန္လာၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း စည္း႐ုံးေရးခရီးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဦး ေအာင္ခမ္း ေျပာသည္။