အမိ်ဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္မည္

အမိ်ဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ျပဳလုပ္မည္
Share

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လုပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ မေနာကြင္း၌ ‘ထာဝရ ဖဲၾကိဳးျဖဴ’ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ‘အမ်ိဳးသမိီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပး’ ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

ယခုလုိ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထာဝရ ဖဲၾကိဳးျဖဴမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေမစပယ္ျဖဴကေတာ့ “ခု က်မတုိ႔ ျပသမွာက စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကယ္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံ ေနရတာေတြကို ျဖစ္ရပ္မွန္း ရိုက္ကူးထားတာေတြပါ။ အရင္က ဘယ္ေလာက္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ ဗိီႏု္ိင္းေတြ နဲ႔ လူပ္ရွားမႈ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္မူသိပ္မရွိတာေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ ကခ်င္ဆရာမေလး ၂ ဦးအမႈလုိ လက္သည္မေပၚတဲ့ အမႈ ေတြ မ်ားလာတဲ့တြက္ လူေတြရဲ႕ရင္ထဲ ပိုထိေရာက္ေအာင္လုိ႔ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ရုပ္ရုင္ကို ပါထည့္သြင္းျပသသြားဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ၾကတာပါ။” ဟု ေျပာသည္။

အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မူ ပေပ်ာက္ေရးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အစ္ုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား သာ မဟုတ္ဘဲ လူတု္ိင္း တစ္ဥိီးစီတုိင္းမွာ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ယခုျပမည့္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ထင္ဟပ္ေစေသာ အသိ္ပညာေပး ဇာတ္လမ္းတုိ၊ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း ရုပ္ရွင္မ်ားကို ျပသသြားမည့္အျပင္ ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိ၊ ေတးသရုပ္ေဖာ္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ျပခန္းမ်ားႏွင့္ လူထုအသိပညာေပးလူပ္ရွားမူမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ (၅၄) ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုဝင္ဘာ၂၅ ရက္ကို အမ်ိဳးသမီးေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျပီး ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္လည္း နွစ္စဥ္ နု္ိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ထိကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး လူပ္ရွားမူမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး လူပ္ရွားမူမ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရုပ္ရွင္ထည့္သြင္းျပသျခင္းသည္ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး အၾကိမ္တြင္ ျပသသည့္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမိဳ႕ၾကီး (၆)ျမိဳ႕တြင္သာ ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE