တရား႐ုံးမွ ျမစ္ၾကီးနား လူထုဆႏၵျပပြဲ ေခါင္းေဆာင္ ၂ဦးအား ေငြဒဏ္ စီရင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးရဲ႕ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ျမစ္ၾကီးနား လူထုဆႏၵျပပြဲၾကီး ေခါင္းေဆာင္ ဆရာမ Lu San နဲ႔ Shd. Lama San Awng
Share

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားခံရေသာ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၂ဦး၏ အမႈကုိ ယေန႔ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီျဖင့္ အၿပီးသတ္ စီရင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵျပပြဲၾကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ Shd. Lama San Aung ႏွင့္ Jan. Htu San ႏွစ္ဦးကုိ ယာယီ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ျမင့္မိုးမွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တရားဝင္ တင္ျပထားျခင္း မရွိေသာ ‘ေလာ္စပီကာအသုံးျပဳမႈ၊ ပုိစတာမ်ားအသုံးျပဳမႈ’ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ Shd. Lama San Aung ကေျပာဆုိသည္။

တိုက္ပြဲ နယ္ေျမမ်ာ ပိတ္မိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ Hkangkum Lum Zawng၊ Hkawn Zau Jat ႏွင့္ Nbau Nang Pu တို႔ ၃ဦးကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားမွ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ျပင္းထန္သည့္ ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား ေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ တရားမွ်မႈ ရိွေရး ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE