စစ္ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ Nam San Yang ေက်းရြာတြင္ ပထမဆုံး ခရစၥမတ္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ နန္႔ဆန္ယန္ ခရစၥမတ္ပြဲအတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ပထမဆုံး ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္မိသားစု ၁၇ စုမွ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းကို ရွင္းလင္းေနပုံ။
Share

စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ပထမဆံုး ေနရပ္ျပန္ျပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ Nam San Yang (နန္႔ဆန္ယန္)ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တေက်ာ့ျပန္ ကခ်င္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ ၇ႏွစ္ အၾကာ ပထမ ဆုံး ေက်းရြာခရစၥမတ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ အသင္းေတာ္ေပါင္းစံုပါဝင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ Nam San Yang ေက်းရြာကုိ ျပန္သြားေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ စုမွ လူဦးေရ ၅၇ ဦးသည္ လာမည့္အပတ္ ေက်းရြာခရစၥမတ္ ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီ ဟု သိရပါသည္။

“၂၈ ရက္ေန႔ ခရစၥမတ္လုပ္မယ္။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ေနရပ္မျပန္ဘဲ စစ္ေရွာင္ စခန္းမွာ ရွိေနတဲ့ သူေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးအိမ္မွာ ရွိေနတဲ့သူေတြကလည္း ပြဲလာပါဝင္မယ္။ ၂၈ ရက္ေန႔ မနက္ပုိ္င္း ပြဲလုပ္ျပီးမွ တခ်ိဳ႕က ျမိဳ႕ကုိ ျပန္မယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ ခုကေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဆက္ေနျပီး ရြာသန္႔ရွင္းေရး လုပ္စရာ ရွိတာ ဆက္လုပ္မယ္” ဟု Nam San Yang ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေပးေနသူ ကခ်င္နာမည္ေက်ာ္ ေတးသံရွင္ၾကီး Hpaula Gam Hpang မွ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိေျပာပါသည္။

ေနရပ္ျပန္သြားေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ ခုတြင္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ Mai Na (မုိင္းနား) စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကတ္သလစ္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ျမစ္ၾကီးနား ဇီးလြန္၊ Jan Mai Kawng (ဂ်န္မုိင္ေကာင္) ကတ္သလစ္ စခန္း၊ N’Jang Dung (အင္ဂ်န္ဒံု)၊ Ngwi Pyaw (ေငြေပ်ာ္စံျပ) စသည့္ စခန္းမ်ားမွ ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္လည္း စစ္ေရွာင္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေနရပ္ျပန္အေျခခ်ႏုိင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Hpaula Gam Hpang ထံမွ သိရပါသည္။

တုိ္က္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေသာ ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားအားလံုး ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရး ပထမဆံုး ေရွ႕ေျပးအစီစဥ္ျဖင့္ ယခုလုိ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ စုျဖင့္ စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE