ျမစ္ဆုံေရကာတာ ေရြ႕ေျပာင္းေဒသခံမ်ားကို လက္မႈပညာ သင္ေပး

ဇန္န၀ါရီ ၇-၁၀၊ ၂၀၁၉ လက္မႈပညာသင္တန္း၊ ေအာင္ျမင္သာ အစိုးရေရြ႕ေျပာင္းေက်းရြာ၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏုိင္ရန္ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈပညာသင္တန္းတစ္ခုကုိ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေအာင္ျမင္သာ အစိုးရေရြ႕ေျပာင္းေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္မွ ၁၀ရက္ထိ ၄ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ မိမိစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္လာႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္နည္းပါးေနသည့္အတြက္ တရုတ္ကုမၸဏီ SPIC ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ပုံမွန္ရယူေနရေသာေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းအျဖစ္ရပ္တည္လာႏုိင္ရန္ ကူညီေထာက္အပံ့ ေပးေသာ သေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သင္တန္း တာဝန္ခံ Sarama Aung Ja က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG သုိ႔ ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔ရဲ႕အဓိက ျပႆနာက ဒီကုိေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ ကုိယ့္ရဲ႕ေနရင္းေဒသမဟုတ္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔က ဝင္ေငြရသည့္ နည္းအလမ္းကလည္း နည္းပါးေနတယ္။ ၿပီးရင္သူတုိ႔မွာ အတတ္ပညာေတြ ပုိၿပီးလုိအပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈေတြက မရခ်င္ရင္လည္းယူေနရတယ္။ တဖက္မွာက နားလည္မႈေတြကြဲလြဲေနတာေပါ့။”

ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိလာမွသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ ႏုိင္ရန္ ပုိမိုအားေကာင္းလာမည္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

KNG-vocational-training-at-Myitsone-dam-relocation-village.jpg

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ ေဒသအတြင္းမွာ ထြက္ရွိသည့္ ဝါးျဖင့္ ေရခြက္၊ ထုိင္ခုံ၊ လက္ေကာက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး ဝါးမီးေသြး ႏွင့္ ဝါးအဆီမ်ားရရွိလာသည့္ နည္းပညာမ်ားကုိလည္းသင္ၾကားေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရရွိလာေသာ ဝါးမီးေသြးႏွင့္ဝါးအဆီးမ်ားကုိ ဆပ္ျပာခဲ၊ ဆပ္ျပာေရ စသျဖင့္ အိမ္တြင္းသုံး ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနသည္။

သင္တန္းကုိ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ခန္႔ ကတက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းသင္တန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ Kachin Development Networking Group ႏွင့္ Mungchying Rawt Jat (MRJ) မွတာဝန္ယူၿပီး ေနရပ္အသီးသီးမွ အဆင့္မွီ လက္မႈပညာရွင္မ်ားက လာေရာက္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE